Tiện ích tiếng Việt trên Word năm 2022 miễn phí

Tiện ích tiếng Việt trên Word. Đổi kiểu chữ HOA, thường, viết hoa đầu từ. [xem tiếp...]

2 Comments

Hướng dẫn Chuyển đổi SỐ thành CHỮ trong Google Sheet tự động cực kỳ nhanh chóng

Bước 1: Tạo 1 sheet mới tại đây: spreadsheet.new Bước 2: Tạo App Script trên sheet [xem tiếp...]

2 cách xoay bảng trong Word đơn giản dễ dàng nhanh chóng

Trong quá trình sử dụng Word chúng ta thường gặp tình trạng không lưu trữ [xem tiếp...]

Cách sửa lỗi table (bảng) trong Word tự động nhảy trang nhanh chóng

Trong quá trình soạn thảo văn bản và làm việc trên Word đã bao giờ bạn gặp [xem tiếp...]

var Tawk_API=Tawk_API||{},Tawk_LoadStart=new Date();(function(){var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0];s1.async=true;s1.src='https://embed.tawk.to/58c8be7678d62074c0a1a9fa/default';s1.charset='UTF-8';s1.setAttribute('crossorigin','*');s0.parentNode.insertBefore(s1,s0);})();