Hãy dùng thử!

Sử dụng lịch tìm kiếm để tìm các sự kiện và cuộc họp trong lịch Outlook của bạn nhanh chóng. Sử dụng phạm vi và những cách khác để tinh chỉnh tìm kiếm của bạn.

Tìm kiếm lịch của bạn

 1. Chọn lịch Lịch .
 2. Trong hộp Tìm kiếm , nhập từ khóa mà bạn muốn tìm kiếm.
  • Kết quả tìm kiếm Hiển thị danh sách có của bạn từ khóa tìm kiếm được tô sáng màu vàng.
  • Ở đầu tiên, Outlook giới hạn kết quả tìm kiếm cho các mục 30. Kiểm tra góc dưới bên trái của màn hình cho số lượng các mục.
  • Nếu bạn có nhiều hơn 30, cuộn xuống dưới cùng của danh sách và chọn Thêm để xem thêm các kết quả.
  • Bấm đúp vào một mục để mở nó.
  • Hãy chọn X trong hộp Tìm kiếm để đóng tìm kiếm và quay lại dạng xem trước đó.

Để thu hẹp tìm kiếm của bạn, nhập thêm từ khóa trong hộp tìm kiếm, hoặc thử một trong các tùy chọn sau:

Sử dụng dấu ngoặc kép cho cụm từ

 1. Trong hộp Tìm kiếm , hãy nhập hai hoặc nhiều từ khóa tìm kiếm trong dấu ngoặc kép (ví dụ, “xem lại theo nhóm”).

  Kết quả tìm kiếm sẽ chỉ bao gồm các mục đã xem lại là cụm từ nhóm và loại trừ các mục chỉ chứa nhóm hoặc xem lại.

Sử dụng và, hoặc hay không

 1. Trong hộp Tìm kiếm , bao gồm ANDORhoặc không giữa các từ khóa.
  •  – tìm kiếm mục bằng các từ khóa cả hai.
  • Hoặc – tìm kiếm cho các mục với một trong hai từ khóa.
  • Không – kết quả tìm kiếm cho các mục có từ khóa đầu tiên, nhưng không phải từ khóa thứ hai.

Lưu ý: AND, OR, và không phải là in hoa. Không bao gồm dấu ngoặc kép.