Hãy dùng thử!

Khám phá lịch Outlook của bạn cho lần đầu tiên và xem cách chuyển đổi giữa các ngày, tuần hoặc dạng xem tháng, hoặc xem được chia sẻ lịch khác nhau.

Điều chỉnh dạng xem lịch của bạn

Có là các dạng xem khác nhau để lựa chọn:

 • Tháng – dạng xem toàn bộ tháng.
 • Tuần – dạng xem tuần từ chủ nhật đến thứ bảy.
 • Tuần làm việc – dạng xem tuần làm việc từ thứ hai tới thứ sáu.
 • Ngày – dạng xem ngày hiện tại.

Thay đổi được hiển thị tuần

 • Trên lịch tháng theo tháng, hãy chọn một tuần để thay đổi tuần được hiển thị trong lịch. Ngày trong đậm cho biết sự kiện đã lên lịch.

Xem nhiều lịch khác nhau

 • Để xem nhiều lịch khác nhau song song, hãy chọn và mở một tệp bên dưới Lịch của tôi.
 • Với nhiều lịch khác nhau mở:
  • Chọn mũi tên trên mỗi lịch để chồng lấp chúng và nhìn thấy khi mọi người đều sẵn dùng.
 • Chọn hôm nay để trở về ngày hiện tại.

Truy nhập nhanh vào lịch của bạn

 • Di chuột lên lịch để xem nhanh lịch và sự kiện đã lên lịch cho ngày.