Thủ Thuật Excel – Thu gọn bảng dữ liệu với thanh SCROLL BAR

Cả bảng tính hàng trăm nghìn dòng bỗng chốt thu bé lại chỉ còn 1 bảng tính 10 dòng 1 cách đơn giản với thanh SCROLL BAR. Cùng khám phá xem mình thu gọn dữ liệu như thế nào nhé.