Nén Gzip trên NGINX tăng tốc website
  1. Home
  2. Phần mềm
  3. Nén Gzip trên NGINX tăng tốc website
Nguyễn Văn Luyến 4 năm trước

Nén Gzip trên NGINX tăng tốc website

Nhằm tăng tốc độ tải cho website thì người quản lý thường sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tối ưu cho trang web của mình. Với một người sử dụng VPS và được chạy trên nền NGINX, thì thủ thuật Gzip nén dung lượng dữ liệu ở sever trước khi gửi đến các máy client để tiếp kiện băng thông và làm tăng tốc độ tải trang là một trong những thủ thuật vô cùng cần thiết.

Gzip là gì?

Gzip là phương pháp nén các tập tin ở sever trước khi gửi đến các client để nhằm tăng tốc độ tải cho website, cũng gần giống với việc bạn nén các tập tin thành file zip hay rar trên máy tính của bạn vậy. Thì thông thường các tập tin trước khi nén có dung lượng rất cao, tuy nhiên sau khi được nén thì tập tin sẽ giảm đáng kể một phần dung lượng.

Gzip hoạt động ra sao?

Các tập tin mã nguồn website của bạn được lưu trữ toàn bộ ở sever (VPS hoặc Hosting). Khi người sử dụng truy cập vào website của bạn thông qua tên miền hoặc địa chỉ ip, thì máy của họ sẽ yêu cầu sever chứa mã nguồn của bạn gửi xuống các tập tin để hiển thị giao diện website của bạn. Với một máy chủ đã được cấu hình gzip, thì các tập tin này trước khi được gửi đi sẽ được nén gưới dạng gzip nhằm giảm đáng kể một phần dung lượng trước khi tới các client, khi tới các client thì máy chủ sẽ giải nén các file này về nguyên bản.

Hướng dẫn cấu hình NGINX để nén Gzip

Nén Gzip trên NGINX tăng tốc website

Đầu tiên các bạn cần truy cập vào thư mục /etc/nginx trên VPS của bạn, tìm tới file nginx.conf và mở nó lên.

Nén Gzip trên NGINX tăng tốc website

Sao chép toàn bộ code bên dưới dán vào bên trong câu lệnh http { rồi lưu lại.

gzip on;
gzip_min_length 0;
gzip_http_version 1.1;
gzip_comp_level 6;   
gzip_proxied any;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain
text/html
text/xml
text/css
application/xml
application/xhtml+xml
application/rss+xml
application/atom_xml
application/javascript
application/x-javascript
application/json
application/vnd.ms-fontobject
application/x-font-ttf
font/opentype
application/x-httpd-php;
gzip_disable "msie6";
gzip_vary on;

Mở terminal (cửa sổ dòng lệnh) lên và gõ lệnh bên dưới vào để làm mới sever Nginx.

service nginx reload

Cuối cùng để kiểm tra xem việc cấu hình nén file đã thành công chưa thì hãy gõ vào terminal (cửa sổ dòng lệnh) câu lệnh bên dưới.

curl -I -H 'Accept-Encoding: gzip,deflate' //domain.com/wp-content/theme/tentheme/style.css

//domain.com/wp-content/theme/tentheme/style.css đây là đường dẫn chứa file style.css của website, bạn nhập đúng đường dẫn vào đây nhé.

Nén Gzip trên NGINX tăng tốc website
Đây chính là kết quả sau khi làm xong các bước nêu trên, các tập tin của bạn đã đước nén dưới dạng Gzip rồi đó.

2 lượt xem | 0 bình luận
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar

Bình luận gần đây

//rongcon.net
Nguyễn Văn Luyến 3 tuần trước
Ưng dụng này rất hay cho người hay thực hiện các biểu mâu, thư mời,...
//rongcon.net
Nguyễn Văn Luyến 1 tháng trước
Chuẩn bị lại lên giá
//rongcon.net
Chuyển Đổi Số 6 tháng trước
Có trang nguồn mình tải á, bạn qua trang đó xem thử. Mình cài được bình thường á
//rongcon.net
Chuyển Đổi Số 6 tháng trước
Mỉnh cũng thấy cái gì hay hay lưu lại trên trang cá nhân khi nào cần lấy ra dùng thôi à. Cảm ơn bạn nhiều!
//rongcon.net
quang tuấn 6 tháng trước
ok cám ơn add
//rongcon.net
Đàm kiên 10 tháng trước
sao không thấy hướng dẫn khắc phục lỗi the macro vậy
//rongcon.net
Đàm kiên 10 tháng trước
file tải về chỉ có 3 file hướng dẫn chứ không có file cài đặt nhé
//rongcon.net
Nguyễn Văn Luyến 1 năm trước
Bài viết hay
ZaloMessengerEmail
Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi