VMware Workstation 16 Pro là một chương trình chuyên nghiệp để làm việc với các máy ảo. Nó dành cho những người kiểm tra phần mềm, nhưng cũng có thể được sử dụng để tạo ra một cỗ máy văn phòng làm việc, rất hữu ích khi kế toán dì Lyuba liên tục làm hỏng thứ gì đó. Hệ thống này có rất nhiều khả năng, vì vậy hãy tìm mô tả và đánh giá chi tiết trên Internet địa phương và trên YouTube. Thay mặt tôi, tôi sẽ nói rằng với sự trợ giúp của gói phần mềm này, tôi sẽ kiểm tra các bản lắp ráp cho bạn trên các hệ thống khác nhau.

Bản cài đặt sử dụng ngay!
Download:
VMware Workstation 16 Pro

 

Nguồn: https://www.techrum.vn/threads/vmware-workstation-16-pro-full-crck-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-ngay.352271/