Hãy dùng thử!

Nhập lịch của bạn chẳng hạn như Gmail và Yahoo lịch vào Outlook để bạn có thể xem lịch biểu của bạn trong một chỗ. Không có hai phương pháp.

Tệp .ics hoặc .vcs nhập

  1. Trong Outlook, chọn tệp, chọn mở & xuất, sau đó chọn Nhập/xuất.
  2. Trong hộp nhập và xuất các hướng dẫn , chọn nhập một iCalendar (.ics) hoặc vCalendar tệp (.vcs), sau đó chọn tiếp theo.
  3. Chọn tệp được trích xuất từ PC của bạn và chọn OK.
  4. Chọn nhập. Các mục được tự động được nhập vào lịch của bạn.

Thêm lịch internet

  1. Trong ruy-băng, hãy chọn Mở lịchTừ Internet.
  2. Dán URL từ lịch internet của bạn và chọn OK.
  3. Outlook sẽ hỏi xem nếu bạn muốn thêm lịch này và đăng ký nhận bản Cập Nhật. Chọn .

Bất kỳ sự kiện được thêm vào lịch nguồn, chẳng hạn như Lịch Google, bây giờ sẽ tự động đồng bộ hóa với Outlook.