Hướng dẫn sử dụng phần mềm chuẩn hóa thể thức văn bản theo thông tư 01/2011/TT-BNV


Lời kết

Sau khi bạn cài đặt thành công bạn cần nhập các thông tin sau để có thể sử dụng phần mềm

User: admin

Pass: 123456


Hướng dẫn cài đặt phần mềm: xem chi tiết

One thought on “[HD] Hướng dẫn sử dụng phần mềm chuẩn hóa thể thức văn bản theo thông tư 01/2011/TT-BNV

  1. Pingback: Phần mềm chuẩn hóa thể thức văn bản theo thông tư 01/2011/TT-BNV

Chức năng bình luận bị đóng.