Hướng dẫn sử dụng phần mềm chuẩn hóa thể thức văn bản theo thông tư 01/2011/TT-BNV


Lời kết

Sau khi bạn cài đặt thành công bạn cần nhập các thông tin sau để có thể sử dụng phần mềm

User: admin

Pass: 123456


Hướng dẫn cài đặt phần mềm: xem chi tiết

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
2 years ago

[…] Hướng dẫn sử dụng phần mềm chuẩn hóa thể thức văn bản: xem chi tiết […]