SQLyog Ultimate là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu mạnh mẽ nhất, gọn nhẹ và rất nhanh để quản lý cơ sở dữ liệu MySQL của bạn. SQLyog là một công cụ quản lý và quản trị databse dễ sử dụng cho MySQL và MariaDB, kết hợp các tính năng của phpMyAdmin, MySQL Administrator, các công cụ MySQL GUI, các máy khách MySQL và các Giao diện người dùng MySQL khác trong một giao diện trực quan duy nhất.


SQLyog Ultimate 13.1.1 Full

Navicat Premium 12.1.10 Full Crack
Webyog SQLyog cung cấp một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu phức tạp, cung cấp cho bạn cách nhanh nhất để giao tiếp với máy chủ MySQL, cho phép truy cập trực tiếp vào máy chủ MySQL bằng SSH và HTTP Tunneling, dễ dàng sao lưu, chuyển và di chuyển với việc sử dụng tối thiểu đăng ký.

Download tại đây.

Nguồn: https://chiasecongnghe.net/download-sqlyog-ultimate-13-1-2-full

 

Nguồn: https://www.techrum.vn/threads/download-sqlyog-ultimate-13-1-1-full-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-mysql.371042/