Bạn đang cảm thấy ngân hàng đang lấy rất nhiều phí dịch vụ của bạn:

  1. Phí mở thẻ
  2. Phí thưởng niên
  3. Phí rút tiền
  4. Phí in sao kê
  5. Phí chuyển khoản trong và ngoài ngân hàng
  6. Và các khoản khí phí

Bây giờ bạn không còn bận tâm đến các loại phí đó nữa với Ngân hàng số Timo. Bạn sẽ được miễn phí tất cả các phí dịch vụ có liên quan đến ngân hàng.

Bạn có thể rút tiền tất cả các cây ATM với bất kỳ ngân hàng nào mà không mất phí.

Bạn có thể chuyển khoản đến hầu hết các ngân hàng cũng không mất phí

Và rất nhiều chương trình khuyến mãi khác nữa mà ngân hàng Điện tử Timo mang đến cho bạn, hay đăng kỳ ngay và luôn nhé

ĐĂNG KÝ MỞ THẺ ATM MIỄN PHÍ MỌI PHÍ DỊCH VỤ NGAY TẠI ĐÂY