Hãy dùng thử!

Khám phá hộp thư đến Outlook của bạn cho lần đầu tiên và xem cách mọi thứ được tổ chức.

Tổng quan về Outlook bố trí

 • Thư mục sẵn dùng trong ngăn thư mục. Một số thư mục được nhập trước, hoặc bạn có thể tạo tệp mới.
 • Hộp thư đến nằm trong danh sách thư.
 • Email mở trong ngăn đọc.
 • Thanh việc cần làm cho phép bạn xem lịch, lịch biểu và những người bạn làm việc với.
 • Ruy-băng cung cấp cho bạn các tùy chọn khác để sắp xếp email.

Thay đổi diện mạo của email của bạn

 • Chọn dạng xem.

  Từ đây, bạn có thể:

  • Thay đổi kích cỡ của ngăn thư mục.
  • Di chuyển ngăn đọc.
  • Bật hoặc tắt thanh việc cần làm.

Xem thêm tùy chọn email

 • Bấm chuột phải vào thư mục trong ngăn thư mục để xem hành động tổ chức thông thường.
 • Bấm chuột phải vào một email trong danh sách thư để hiển thị thêm tùy chọn thư.
 • Bấm chuột phải vào ngăn đọc cho lệnh email bổ sung chẳng hạn như dịch.