Category: Tiện ích Excel Post Date: 21/07/2017

Thủ Thuật Excel – Cách kết hợp hàm IF và các hàm MID, AND, OR trong Excel

Hướng dẫn kết hợp hàm IF và các hàm khác để giải quyết các bài toán Excel. Mọi yêu cầu đều dễ dàng thực hiện chỉ cần bạn biết cách kết hợp các hàm lại với nhau 1 cách hợp lý. Cùng khám phá nhé.

Bình luận