Hãy dùng thử!

Nếu bạn và người nhận là tất cả trên Microsoft Exchange và trong cùng một tổ chức, bạn có thể thu hồi hoặc thay thế thông điệp email mà bạn đã gửi.

 1. Chọn tệp > thông tin.
 2. Bên dưới tài khoảnthông tin, hãy đảm bảo tài khoản mà bạn đã gửi email từ được chọn.
  • Nếu tài khoản của bạn là tài khoản Microsoft Exchange và người nhận thông báo email của bạn tất cả trên cùng một hệ thống email, bạn có thể sử dụng thu hồi hoặc thay thế.
  • Nếu tài khoản của bạn là tài khoản MAPI hoặc POP, thu hồi sẽ không hoạt động.
 3. Chọn lại nút Quay lại .
 4. Trong ngăn dẫn hướng, hãy chọn thư Mục mục đã gửi .
 5. Bấm đúp vào thông điệp email mà bạn muốn thu hồi hoặc thay thế.
 6. Chọn thư > hành động > thu hồi thư này.

  Hoặc, chọn tệp > thông tin > gửi lại hoặc thu hồi > Thu hồi thư này…

 7. Trong hộp Thu hồi thư này , hãy chọn một tùy chọn:
  1. Chọn xóa bỏ các bản sao chưa đọc của thông báo này để thu hồi thư đã gửi.
  2. Chọn xóa bản sao chưa đọc và thay thế bằng thư mới để thay thế thư đã gửi bằng thư mới.
 8. Chọn hộp kiểm cho tôi biết nếu thu hồi thành công hoặc không thành công cho từng người nhận .
 9. Chọn OK.