function the_breadcrumb() {

                echo

  ;

          if (!is_home()) {

                  echo

 • ;

                  echo get_option(‘home’);

                  echo ‘”>’;

                  echo ‘Trang chủ’;

                  echo

 • ;

                   if (is_category() || is_single()) {

                          echo

 • ;

                          the_category (

 • );

                          if (is_single()) {

                                  echo

 • ;

                                  the_title();

                                  echo

 • ;

                          }

                  } elseif (is_page()) {

                          echo

 • ;

                          echo the_title();

                          echo

 • ;

                  }

          }

          elseif (is_tag()) {single_tag_title();}

          elseif (is_day()) {echo

 • Archive for “; the_time(‘F jS, Y’); echo
 • ;}

          elseif (is_month()) {echo

 • Archive for “; the_time(‘F, Y’); echo
 • ;}

          elseif (is_year()) {echo

 • Archive for “; the_time(‘Y’); echo
 • ;}

          elseif (is_author()) {echo

 • Author Archive”; echo
 • ;}

          elseif (isset($_GET[‘paged’]) && !empty($_GET[‘paged’])) {echo

 • Blog Archives”; echo
 • ;}

          elseif (is_search()) {echo

 • Search Results”; echo
 • ;}

          echo

;

}

Nguồn tin: https://giuseart.com/tao-breadcrumb-cho-wordpress-khong-dung-plugin/

0 0 đánh giá
BẢNG XẾP HẠNG
Theo dõi
Thông báo của
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận