Hãy dùng thử!

Tìm kiếm là một công cụ mạnh mẽ để giúp tìm vị trí bất kỳ thông điệp email trong Outlook.

Tìm kiếm email

 1. Chọn thanh tìm kiếm.
 2. Nhập tên, chủ đề, hoặc cụm từ được bao gồm trong thông điệp email mà bạn muốn tìm.

Tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của bạn

 1. Chọn thanh tìm kiếm và nhập tên hoặc chủ đề.
 2. Chọn một tùy chọn để tinh chỉnh hoặc mở rộng tìm kiếm của bạn: Tất cả hộp thưHộp thư hiện tạiThư mục hiện tạithư mục con, hoặc Tất cả các mục Outlook.
 3. Bạn cũng có thể chọn một thể loại trong nhóm tinh chỉnh để thêm bộ lọc kết quả tìm kiếm của bạn:
  • Từ -chỉ hiển thị kết quả từ một người cụ thể.
  • Chủ đề – chỉ hiển thị kết quả dựa trên chủ đề.
  • Phần đính kèm có – chỉ hiển thị email có phần đính kèm.
  • Loại – chỉ hiển thị kết quả có thể loại cụ thể được gán cho chúng.
  • Tuần này – kết quả tìm kiếm bằng khi nhận email thư: hôm nayhôm quaTuần nàyTuần trước, Tháng nàyTháng trước, Năm nàyhoặc Cuối năm.
  • Gửi đến – tìm kiếm thư đã gửi cho bạnKhông gửi trực tiếp đến bạnhoặc gửi đến người nhận khác.
  • Chưa đọc – chỉ hiển thị thư chưa đọc.
  • Được gắn cờ – chỉ hiển thị thư được gắn cờ của bạn.
  • Quan trọng – chỉ hiển thị email được đánh dấu là quan trọng.
  • Thêm – bộ lọc kết quả của bạn dựa trên tiêu chí nâng cao hơn, chẳng hạn như Cc hoặc độ nhạy cảm.
 4. Chọn Tìm kiếm gần đây để chạy lại kết quả tìm kiếm gần đây.

  Lưu ý: Outlook lưu chỉ gần đây tìm kiếm truy vấn, không có kết quả.

 5. Chọn Đóng tìm kiếm để đóng tab Tìm kiếm .