Hãy dùng thử!

  1. Chọn Tệp > Trả lời Tự động.

    Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy nút Trả lời Tự động, hãy làm theo các bước sau để sử dụng quy tắc để gửi thư vắng mặt.

  2. Chọn Gửi trả lời tự động.
  3. Chọn chỉ gửi trong khoảng thời gian này.
  4. Chọn ngày tháng và thời gian bạn muốn đặt trả lời tự động của bạn cho.
  5. Nhập thư.
  6. Chọn OK.

Lưu ý: Để đặt một câu trả lời tự động cho các liên hệ bên ngoài công ty của bạn, hãy bấm Bên ngoài tổ chức của tôi > tự động trả lời cho những người bên ngoài tổ chức của tôi, nhập một thông báo, rồi chọn OK.