Hãy dùng thử!

Dùng Dọn dẹp hội thoại để dọn dẹp hội thoại email của bạn và giảm số lượng thư trong hộp thư đến của bạn.

  1. Chọn một hội thoại email mà bạn muốn dọn dẹp.

  2. Chọn dọn dẹp > dọn dẹp hội thoại.

  3. Chọn dọn dẹp.