ESRI ArcGIS Desktop 10.7.1.11595 là một hệ thống thông tin địa lý của máy tính để bàn với chức năng tối đa trong dòng sản phẩm ArcGIS

ESRI ArcGIS Desktop bao gồm tất cả các chức năng của ArcGIS for Desktop Basic (ArcView) và ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor) và được mở rộng với các công cụ bổ sung để phân tích không gian và xử lý dữ liệu, cũng như các công cụ lập bản đồ chuyên nghiệp. Trong thế giới của hệ thống thông tin địa lý ArcGIS for Desktop Advanced (ArcInfo), ‘de facto’ là tiêu chuẩn GIS và được sử dụng hàng ngày trong hàng ngàn tổ chức để tạo, chỉnh sửa và phân tích dữ liệu

ArcGIS Data Interoperability extension for Desktop là tiện ích bổ sung dành cho máy tính để bàn của bộ phần mềm ETL không gian tích hợp chạy như một phần của xử lý địa lý bằng công nghệ FME. Nó cho phép bạn kết hợp dữ liệu từ một số nguồn và ở các định dạng khác nhau, sử dụng dữ liệu này với các công cụ xử lý địa lý và xuất bản chúng bằng ArcGIS for Server


Tính năng chính

  • Một ứng dụng tiện dụng có thể được sử dụng để làm việc với nhiều bản đồ khác nhau cũng như thông tin địa lý được phát triển bởi ESRI.
  • Có thể tạo bản đồ và thu thập dữ liệu địa lý.
  • Có ArcEditor đã có vô số công cụ nâng cao để thao tác các tệp hình dạng và cơ sở dữ liệu địa lý.
  • Có ArcInfo bao gồm chức năng thao tác dữ liệu, chỉnh sửa và phân tích.
  • Cho phép bạn chuyển đổi 2D sang dữ liệu 3D để trực quan hóa.
  • Cũng có thể sản xuất bản đồ chất lượng cao một cách dễ dàng.
  • Có nhiều thành phần mới khác nhau như Công cụ địa lý nền màn hình ArcGIS, Máy chủ cơ sở dữ liệu, ArcReader, Trình quản lý luồng công việc ArcGIS và SDK ArcObjects cho Java, v.v.


Hướng dẫn cài đặt

 

Nguồn: https://www.techrum.vn/threads/ph%C3%A2n-t%C3%ADch-b%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%93-thu-th%E1%BA%ADp-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-%C4%91%E1%BB%8Ba-l%C3%BD-esri-arcgis-desktop-10-7-1-11595-full.353336/