Tổng quan

Với Outlook trên PC, máy Mac hoặc thiết bị di động, bạn có thể:

  • Sắp xếp email để cho phép bạn tập trung vào những thư quan trọng nhất.
  • Quản lý và chia sẻ lịch của bạn để lên lịch cuộc họp một cách dễ dàng.
  • Chia sẻ các tệp từ đám mây để người nhận luôn có được phiên bản mới nhất.
  • Duy trì kết nối và tính hiệu quả ở bất cứ đâu.