Hãy dùng thử!

Trong Outlook, bạn có thể xuất liên hệ của bạn vào một tệp .pst để làm cho chúng di động và dễ dàng hơn để di chuyển.

 1. Chọn Tệp.
 2. Chọn mở & xuất > Nhập/xuất.
 3. Chọn xuất ra tệp > tiếp theo.
 4. Chọn tệp dữ liệu Outlook (.pst) > tiếp theo.
 5. Bên dưới tài khoản email mà bạn muốn xuất liên hệ từ, hãy chọn liên hệ.
 6. Chọn duyệt… và đi đến vị trí bạn muốn lưu tệp .pst của bạn.
 7. Nhập một tên tệp và sau đó chọn OK.

  Lưu ý: Nếu trước đó bạn đã xuất một tệp .pst, tên của tệp cuối cùng của bạn sẽ có trong hộp thoại — bạn phải ghi đè lên đó. Và nếu bạn đang xuất một .pst hiện có, bên dưới tùy chọn, hãy xác định việc cần làm khi xuất các mục đã tồn tại trong tệp.

 8. Chọn Hoàn tất.
 9. Để thiết đặt mật khẩu để bảo vệ tệp .pst của bạn, hãy nhập nhãn của bạn trong hộp mật khẩu và Xác nhận mật khẩu , một lần nữa để xác nhận, sau đó chọn OK.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn bỏ qua thiết đặt mật khẩu, để trống hộp mật khẩu và chọn OK.