Bước 2: Bấm vào Quản Lý > chọn Thông Tin Tài Khoản > Copy Official Account ID và dán vào phần cấu hình

Bước 3: Quay trở lại trang quản trị Website của bạn và làm theo hướng dẫn

 Bước 4: Quay lại giao website của bạn để cảm nhận thành quả