HỎI / ĐÁP VỚI HSSV

 • Số 1: nhập nội dung câu hỏi (bắt buộc)

 • Số 2: chọn dạng câu hỏi (không bắt buộc)

 • Số 3: nhập hướng dẫn trả lời câu hỏi (không bắt buộc)

 • Số 4: chọn file đính kèm (không bắt buộc)

 • Số 5: chọn đối tượng hỏi / đáp (không bắt buộc)

 • Số 6: chọn thang điểm (không bắt buộc)

 • Số 7: thời gian thực hiển hỏi /đáp (không bắt buộc)

 • Số 8: chọn chủ đề câu hỏi (không bắt buộc)

 • Số 9: hình thức học sinh trao đổi khi thực hiện trả lời câu hỏi

 • Số 10: Hỏi

GỬI TÀI LIỆU HỌC TẬP CHO HSSV

 • Số 1: Nhập tiêu đề tài liệu (bắt buộc)

 • Số 2: Nhập mô tả tài liệu (không bắt buộc)

 • Số 3: Đính kèm tài liệu (không bắt buộc)

 • Số 4: Chọn đối tượng gửi tài liệu (không bắt buộc)

 • Số 5: Chọn chủ đề (không bắt buộc)

 • Số 6: Đăng

CHẤM ĐIỂM BÀI TẬP CỦA HSSV

 • Số 1: ở phần menu Bài tập trên lớp lự chọn bài tập bạn muốn chấm điểm

 • Số 2: Xem bài tập mà bạn muốn chấm

Cách 1: Chấm điểm ở trang quản lý bài tập

 • Số 1: Chọn mục có chấm điểm hay không?

 • Số 2: Chọn HSSV cần chấm điểm

 • Số 3: Xem nội dung HSSV nộp bài

 • Số 4: Nhận xét đánh giá bài tập của HSSV (nếu có)

 • Số 5: Số điểm HSSV đạt được (nếu có)

 • Số 6: Trả bài cho HSSV

Cách 2: Chấm điểm ở phần xem nội dung Bài mà HSSV gửi

Sau khi xem file bài tập của HSSV có thể chấm bài ngay phần xem bài của HSSV ở mục số 3 ở phần trên

 • Số 1: Nhập số điểm

 • Số 2: Chọn Trả bài

Xem thêm hướng dẫn sử dụng Google Meet tại đây