Download: “Tại Đây”

Sau khi tải về xong -> ngắt kết nối mạng
Giải nén chạy file cài đặt

Accept

Install

Chờ

Close

Hướng dẫn active Photoshop CS6
Sau đó vào thư mục amtlib.dll32-bit hoặc amtlib.dll64-bit copy file amtlib.dll vào thư mục cài đặt
Thư mục cài đặt mặc định là :
C:Program FilesAdobeAdobe Photoshop CS6

Ghi đè

Tiếp

Làm tương tực với 32bit

active thành công

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: https://www.techrum.vn/threads/download-photoshop-cs6-full-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-link-google-drive.351503/