Chia sẻ – Vector Mẫu sân khấu Đại hội Đảng các cấp

Đại hội Đảng các cấp đang diễn ra ở nhiều nơi nên Thái Triển mạn phép làm và chia sẻ đến các bạn mẫu phông nền Đại hội Đảng các cấp theo quy định.

Tại điểm 3(3.12)c và điểm 13(13.1)c Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương đã hướng dẫn cụ thể về trang trí đại hội hoặc lễ kết nạp đảng viên như sau:

1.Khẩu hiệu :

– Khẩu hiệu phía trên chính giữa hội trường hoặc phòng họp: “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”.

– Khẩu hiệu 2 bên cánh gà hội trường: “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” và một khẩu hiệu gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

2.Cờ, ảnh lãnh tụ:

– Treo cờ (nhìn từ dưới lên) Quốc kỳ bên phải, Đảng kỳ bên trái.

– Ảnh Các Mác và V.I.Lê nin treo phía bên phải của phông (ảnh Các Mác bên trái, ảnh V I.Lê nin bên phải).

-Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt phía dưới giữa Đảng kỳ và Quốc kỳ (nếu không có tượng thì thay bằng ảnh). Phía dưới tượng Bác đặt lẵng hoa hoặc lọ hoa.

Mình thiết kế các mẫu phông theo kiểu cách của Đại hội Đảng toàn quốc. Các bạn có thể thay đổi màu sắc và kích thước phù hợp. File vector CorelDraw và PDF. Font UTM-Col đính kèm.

Font chữ bạn tải font UTM bên dưới bài này nhé!

var Tawk_API=Tawk_API||{},Tawk_LoadStart=new Date();(function(){var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0];s1.async=true;s1.src='https://embed.tawk.to/58c8be7678d62074c0a1a9fa/default';s1.charset='UTF-8';s1.setAttribute('crossorigin','*');s0.parentNode.insertBefore(s1,s0);})();