Shortcode hiển thị bài viết liên quan

Đầu tiên các bản cần sao chép đoạn code bên dưới và dán vào file function.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng. 

// Shortcode bai viet lien quan trong bai viet
function baiviethay() {
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories)
{
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
'category__in' => $category_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=>3, // chinh so bai viet muon hien thi
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new WP_Query($args);
ob_start();
if( $my_query->have_posts() ) {
echo "
Bài viết liên quan
";
while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>$list_post = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return $list_post;
}
add_shortcode('bai', 'baiviethay');

Cách đưa bài viết liên quan vào bài viết

Chia sẻ Shortcode hiển thị bài viết liên quan trong WordPress
Bạn chỉ cần viết Shortcode [bai /] trong bài viết là bài viết liên quan đã hiển thị ở bài viết của bạn rồi đó.
0 0 đánh giá
BẢNG XẾP HẠNG
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận