Chia sẻ Shortcode hiển thị bài viết liên quan trong WordPress
  1. Home
  2. Phần mềm
  3. Chia sẻ Shortcode hiển thị bài viết liên quan trong WordPress
Nguyễn Văn Luyến 4 năm trước

Chia sẻ Shortcode hiển thị bài viết liên quan trong WordPress

Shortcode hiển thị bài viết liên quan

Đầu tiên các bản cần sao chép đoạn code bên dưới và dán vào file function.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng.

// Shortcode bai viet lien quan trong bai viet
function baiviethay() {
$categories = get_the_category($post->ID);
if ($categories)
{
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
$args=array(
'category__in' => $category_ids,
'post__not_in' => array($post->ID),
'posts_per_page'=>3, // chinh so bai viet muon hien thi
'caller_get_posts'=>1
);
$my_query = new WP_Query($args);
ob_start();
if( $my_query->have_posts() ) {
echo "
Bài viết liên quan
";
while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>$list_post = ob_get_contents();
ob_end_clean();
return $list_post;
}
add_shortcode('bai', 'baiviethay');

Cách đưa bài viết liên quan vào bài viết

Chia sẻ Shortcode hiển thị bài viết liên quan trong WordPress
Bạn chỉ cần viết Shortcode [bai /] trong bài viết là bài viết liên quan đã hiển thị ở bài viết của bạn rồi đó.

2 lượt xem | 0 bình luận
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

Avatar

Bình luận gần đây

//rongcon.net
Nguyễn Văn Luyến 3 tuần trước
Ưng dụng này rất hay cho người hay thực hiện các biểu mâu, thư mời,...
//rongcon.net
Nguyễn Văn Luyến 1 tháng trước
Chuẩn bị lại lên giá
//rongcon.net
Chuyển Đổi Số 6 tháng trước
Có trang nguồn mình tải á, bạn qua trang đó xem thử. Mình cài được bình thường á
//rongcon.net
Chuyển Đổi Số 6 tháng trước
Mỉnh cũng thấy cái gì hay hay lưu lại trên trang cá nhân khi nào cần lấy ra dùng thôi à. Cảm ơn bạn nhiều!
//rongcon.net
quang tuấn 6 tháng trước
ok cám ơn add
//rongcon.net
Đàm kiên 10 tháng trước
sao không thấy hướng dẫn khắc phục lỗi the macro vậy
//rongcon.net
Đàm kiên 10 tháng trước
file tải về chỉ có 3 file hướng dẫn chứ không có file cài đặt nhé
//rongcon.net
Nguyễn Văn Luyến 1 năm trước
Bài viết hay
ZaloMessengerEmail
Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi