Thiệp sinh nhật online lần thứ 34 của Nguyễn Văn Luyến

[section padding=”0px”] [ux_image id=”19608″] [/section] [section padding=”0px”] [ux_image id=”19611″ animate=”fadeInRight”] [/section] [section padding=”0px”] [ux_image id=”19613″ animate=”fadeInLeft”] [/section] [section bg=”19602″] [title style=”center” text=”Hãy cùng đếm ngược với ku tí nhé” color=”rgb(15, 138, 161)” icon=”icon-clock”] [ux_countdown size=”250″ bg_color=”rgb(9, 136, 179)” year=”2022″ month=”08″ day=”20″ time=”17:30″ t_week_p=”Tuần” t_day_p=”Ngày” t_hour_p=”Giờ” t_min_p=”Phút” t_sec_p=”Giây”] [row] [col span__sm=”12″] [title style=”center” text=”HÌNH ẢNH SINH NHẬT của ku tí qua CÁC NĂM” color=”rgb(0, 119, 154)” icon=”icon-play” margin_top=”17px”] [ux_slider style=”shadow” nav_color=”dark” bullets=”false” bullet_style=”dashes” timer=”4000″ pause_hover=”false”] [ux_banner slide_effect=”fade-in-fast” bg=”19589″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)”] [text_box hover=”fade-out” width=”34″ width__sm=”60″ margin=”0px 10px 0px 0px” padding=”0px 13px 0px 11px” animate=”fadeInDown” position_x=”5″ position_y=”95″ bg=”rgb(1, 84, 159)”] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)”]

SINH NHẬT NĂM 2013

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner slide_effect=”fade-in-fast” bg=”19592″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)”] [text_box hover=”fade-out” width=”34″ width__sm=”60″ margin=”0px 10px 0px 0px” padding=”0px 13px 0px 11px” animate=”fadeInDown” position_x=”5″ position_y=”95″ bg=”rgb(1, 84, 159)”] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)”]

SINH NHẬT NĂM 2015

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner slide_effect=”fade-in-fast” bg=”19595″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)”] [text_box hover=”fade-out” width=”34″ width__sm=”60″ margin=”0px 10px 0px 0px” padding=”0px 13px 0px 11px” animate=”fadeInDown” position_x=”5″ position_y=”95″ bg=”rgb(1, 84, 159)”] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)”]

SINH NHẬT NĂM 2016

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner slide_effect=”fade-in-fast” bg=”19596″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)”] [text_box hover=”fade-out” width=”34″ width__sm=”60″ margin=”0px 10px 0px 0px” padding=”0px 13px 0px 11px” animate=”fadeInDown” position_x=”5″ position_y=”95″ bg=”rgb(1, 84, 159)”] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)”]

SINH NHẬT NĂM 2017

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner slide_effect=”fade-in-fast” bg=”19598″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)”] [text_box hover=”fade-out” width=”34″ width__sm=”60″ margin=”0px 10px 0px 0px” padding=”0px 13px 0px 11px” animate=”fadeInDown” position_x=”5″ position_y=”95″ bg=”rgb(1, 84, 159)”] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)”]

SINH NHẬT NĂM 2018

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner slide_effect=”fade-in” bg=”19600″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)”] [text_box hover=”fade-out” width=”34″ width__sm=”60″ margin=”0px 10px 0px 0px” padding=”0px 13px 0px 11px” animate=”fadeInDown” position_x=”5″ position_y=”95″ bg=”rgb(1, 84, 159)”] [ux_text text_align=”center” text_color=”rgb(255,255,255)”]

SINH NHẬT NĂM 2020

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider]

[/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [ux_image id=”19556″] [share title=”Chia sẽ sự kiện” style=”small” align=”center”] [/section]

Bình luận gần đây

//rongcon.net
Nguyễn Văn Luyến 3 tuần trước
Ưng dụng này rất hay cho người hay thực hiện các biểu mâu, thư mời,...
//rongcon.net
Nguyễn Văn Luyến 1 tháng trước
Chuẩn bị lại lên giá
//rongcon.net
Chuyển Đổi Số 6 tháng trước
Có trang nguồn mình tải á, bạn qua trang đó xem thử. Mình cài được bình thường á
//rongcon.net
Chuyển Đổi Số 6 tháng trước
Mỉnh cũng thấy cái gì hay hay lưu lại trên trang cá nhân khi nào cần lấy ra dùng thôi à. Cảm ơn bạn nhiều!
//rongcon.net
quang tuấn 6 tháng trước
ok cám ơn add
//rongcon.net
Đàm kiên 10 tháng trước
sao không thấy hướng dẫn khắc phục lỗi the macro vậy
//rongcon.net
Đàm kiên 10 tháng trước
file tải về chỉ có 3 file hướng dẫn chứ không có file cài đặt nhé
//rongcon.net
Nguyễn Văn Luyến 1 năm trước
Bài viết hay
ZaloMessengerEmail
Đồng ý Cookie
Trang web này sử dụng Cookie để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn và cung cấp các đề xuất được cá nhân hóa. Bằng cách chấp nhận để sử dụng trang web của chúng tôi