Hãy dùng thử!

Bạn có thể thêm tài khoản Gmail vào Microsoft Outlook và quản lý trong Outlook, xem và quản lý tất cả email của bạn ở một nơi. Bạn sẽ cần tạo một mật khẩu 1-thời gian duy nhất bằng Gmail.

  1. Trong Outlook, hãy chọn tệp, sau đó Thêm tài khoản.
  2. Nhập Địa chỉ email của bạn cho tài khoản Gmail của bạn và chọn kết nối.
  3. Đi tới tài khoản Gmail của bạn.
  4. Chọn ảnh hồ sơ, sau đó Tài khoản của tôivà đăng nhập & bảo mậtcủa bạn. Cuộn xuống đến ký vào Google.
  5. Chọn xác thực 2 bước và hoàn tất việc chọn ứng dụng mật khẩumột lần.
  6. Nhập mật khẩu Gmail của bạn và trên menu thả xuống, hãy gõ nhẹ vào Chọn ứng dụngthư, và thiết bị bạn muốn email để đi đến. Sau đó chọn tạo.
  7. Một mã được tạo ra. Sao chép nó.
  8. Trở về Outlook, dán mã vào hộp được cung cấp, chọn kết nối.