Phần mềm quản lý kho – bán hàng (Miễn phí)

Quản lý thông tin về kho và bán hàng là công việc rất quan trọng đối với các cửa hàng. Việc ghi chép sổ sách bằng thủ công rất vất vả, tiêu tốn khá nhiều thời gian và dẫn đến nhiều sai sót hay mất mát sổ sách. Quan trọng hơn là việc quản lý số lượng hàng hóa tồn trong kho, số lượng hàng bán ra, nhập vào, thống kê doanh thu,… nếu làm bằng thủ công thì [...]

Read more...