CÁCH CHUYỂN DẤU NGĂN CÁCH THAM SỐ TRONG CÔNG THỨC EXCEL TỪ DẤU “;” SANG DẤU “,”

CÁCH CHUYỂN DẤU NGĂN CÁCH THAM SỐ TRONG CÔNG THỨC EXCEL TỪ DẤU “;” SANG DẤU “,” ⚡ Bước 1: Mở Control Panel trên Windows ⚡ Bước 2: Bấm vào lựa chọn Change date, time, or number formats ⚡ Bước 3: Bấm chọn Additional Settings ⚡ Bước 4: Để dấu phẩy – “,” trong mục List Separator: ⚡ Bước 5: Trở lại Excel, bấm thẻ File > Options > Advanced rồi thiết lập như hình minh hoạ  

Read more...