Đăng ký mở thẻ ATM miễn phí các dịch vụ

Bạn đang cảm thấy ngân hàng đang lấy rất nhiều phí dịch vụ của bạn: Phí mở thẻ Phí thưởng niên Phí rút tiền Phí in sao kê Phí chuyển khoản trong và ngoài ngân hàng Và các khoản khí phí Bây giờ bạn không còn bận tâm đến các loại phí đó nữa với Ngân hàng số Timo. Bạn sẽ được miễn phí tất cả các phí dịch vụ có liên quan đến ngân hàng. Bạn có thể rút tiền tất cả các cây ATM với [...]

Read more...