Bạn có băn khoăn về lợi ích của việc chụp ảnh Raw so với ảnh Jpeg? Vậy cùng vào học lớp cô Nhi với chúng mình nhé!
Nghe nói còn mang cả đồ ăn vào minh họa cho định dạng ảnh nữa, ảo tung chảo luôn